POPUST ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DUNAV a.d.o

POPUST ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ISKORISTITE POPUST ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOMPANIJE DUNAV a.d.o. U PERIODU OD 01.06.2019. DO 30.09.2019.
- 10% popusta na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 (trideset) dana.
- 15% popusta na premiju osiguranja paketa putničkog zdravstvenog osiguranja ukoliko se zaključi samo osnovno...Sign In