Obaveštavamo Vas da povodom nastupajuće zimske turističke sezone 2019/20 godine, a u skladu sa tradicionalnom zimskom akcijom koja podrazumeva promociju putničkog zdravstvenog osiguranja, počevši od 05.12.2019. do 29.02.2020. počinje da se primenjuje Odluka o sprovođenju zimske akcije sa posebnim uslovima prodaje putničkog zdravstvenog osiguranja, paketa putničkog zdravstvenog osiguranja i drugih vrsta osiguranja.
Period važenja Odluke je od 05.12.2019. zaključno sa 29.2.2020 godine.
Iskoristite 10% popusta na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 (trideset) dana.