ZA VAS SMO PRIPREMILI VELIKI IZBOR DESTINACIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA !

››› 40. GODINA SA VAMA

TARA - hoteli Omorika, Depadans Javor, Beli bor

TARA - hoteli Omorika, Depadans Javor, Beli bor

Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591m. Po bogatstvu i raznovrsnosti turističkih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, planinski reljef, pogodni tereni za zimske sportove, bogat i raznovrstan biljni i životinjski svet, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerima Zaovine i Perućac, daju ovoj planini veliku turističku vrednost. Tara je od 13.jula 1981. god. od strane Narodne skupštine SR Srbije proglašena za Nacionalni park.

KLIKNITE OVDE DA VIDITE AKTUELNI CENOVNIK

Copyright © 2008 Delphin Software (All Rigths Reserved)